دسته بندی نشده

22 فروردین 1400

ریخته گری دقیق

ریخته گری دقیق چیست؟​ ریخته گری دقیق یکی از فرآیندهای تولید قطعات فلزی است که تاریخچه‌ی آن به بیش از هزارسال پیش باز می‌گردد. در ریخته […]
22 فروردین 1400

ریخته گری گرانشی

ریختگری دایکست قطعات آلومینیومی ریخته گری تحت فشار یا دایکست به فرآیندی از ریخته گری اشاره دارد که فلز مذاب تحت نیروهای خارجی (به استثنای نیروی […]
ASK
فارسی